Jeg føler mellom og i


2022
Galleri Babel


All images: BABEL/Susann Jamtøy

English text TO BE A BODY AND A CITY TOO written by Simen Stenberg
Norsk tekst Å VÆRE EN KROPP OG EN BY skrevet av Simen Stenberg