Å spise er å veie opp,
og å dele ut
(2020) :

                                                                                                                           ^ Sketch from To draw a map is to get lost (2019)